HAUTAUSVAKUUTUKSET ESPANJASSA

Hautausvakuutus on Espanjassa yleinen tapa hoitaa ennalta viimeinen matka, jolloin surun kohdatessa käytännön asiat ovat jo valmiiksi hoidettu.

Kun läheinen kuolee, omaisten ensimmäinen reaktio on yleensä järkytys. Omaiset asuvat usein toisessa maassa, mikä vaikeuttaa asioiden järjestelyjä. Tällaisessa tilanteessa hautausvakuutuksesta on suuri apu - koko raskas prosessi hoituu yhdellä puhelinsoitolla.

Vakuutuspääomaksi tulee asuinpaikan keskimääräinen hautauskustannus (esim. Fuengirola 4.030 eur).  Pääomalla voi kattaa hautausjärjestelyt halutulla tavalla, kuten kuljetuksen, arkun, hautapaikan ja -kiven tai tuhkauksen ja uurnan, siunaustilaisuuden, seppeleet jne., juridisen neuvonnan ja gestoria-palvelut (kuolintodistus, viranomaisasiat, henkilörekisteristä poistot jne.)

Jos hautauskustannukset jäävät arvioitua summaa pienemmiksi, vakuutusyhtiö maksaa erotuksen vainajan omaisille. Mikäli vakuutettu kuolee esim. Suomessa ja hautaus hoidetaan siellä, vakuutusyhtiö maksaa vakuutuspääoman omaisille.

Hautausvakuutukseen kuuluu myös testamentin laadinta.

Seguria S.L. 2020