Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

HAUTAUSVAKUUTUKSET ESPANJASSA

Kuoleman kohdatessa Espanjassa hautausvakuutus helpottaa omaisten taloudellista ja henkistä painetta, kun käytännön asiat ovat jo valmiiksi hoidettu.

Kun läheinen kuolee, omaisten ensimmäinen reaktio on yleensä järkytys. Omaiset asuvat usein toisessa maassa, mikä vaikeuttaa asioiden järjestelyjä. Tällaisessa tilanteessa hautausvakuutuksesta on suuri apu - koko raskas prosessi hoituu yhdellä puhelinsoitolla.

Vakuutuspääomaksi tulee asuinpaikan keskimääräinen hautauskustannus (esim. Fuengirola 3500 eur).  Pääomalla voi kattaa hautausjärjestelyt halutulla tavalla, kuten kuljetuksen, arkun, hautapaikan ja -kiven tai tuhkauksen ja uurnan, siunaustilaisuuden, seppeleet jne., juridisen neuvonnan ja gestoria-palvelut (kuolintodistus, viranomaisasiat, henkilörekisteristä poistot jne.)

Jos hautauskustannukset jäävät vakuutuspääomaa pienemmiksi, loppusumma maksetaan vainajan edunsaajille, samoin mikäli vakuutettu kuolee esim. Suomessa ja hautaus hoidetaan siellä.

Hautausvakuutukseen kuuluu myös testamentin laadinta.

Seguria S.L. 2024