BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING

Begravningsförsäkringen hjälper dina närstående med begravningsarrangemang

Att ha en begravningsförsäkring är ett enkelt sätt att hjälpa dina närstående med begravningsarrangemang. Familjen bor ofta i ett annat land som gör det svårare att ordna allt i ett främmande land. Med försäkringen behövs det bara ett enda samtal till försäkringsbolaget.

Försäkringskapitalet täcker begravningen ( transport, kista, kremering och urna), juridiska registreringar och dokument för myndigheter, begravning och eventuell hemtransport osv. Om kostnaderna för begravningen är lägre än det inbetalda kapitalet går överskottet  tillbaka till dödsboet.

Begravningsförsäkringen hjälper dina närstående med begravningsarrangemangAtt ha en begravningsförsäkring är ett enkelt sätt att hjälpa dina närstående med begravningsarrangemang. Familjen bor ofta i ett annat land som gör det svårare att ordna allt i ett främmande land. Med försäkringen behövs det bara ett enda samtal till försäkringsbolaget.Försäkringskapitalet täcker begravningen ( transport, kista, kremering och urna), juridiska registreringar och dokument för myndigheter, begravning och eventuell hemtransport osv. Om kostnaderna för begravningen är lägre än det inbetalda kapitalet går överskottet  tillbaka till dödsboet.Om du avlider och kommer att begravas i ett annat land än Spanien utbetalas försäkringskapitalet kontant eller transportkostnad tillbaka till Spanien är också möjlig. Vi erbjuder också försäkring som täcker transport från Spanien till ett land som anges i försäkringen om så önskas.

 

Seguria S.L. 2021