Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

DJURFÖRSÄKRING

Fördelar av Liberty Seguros PET -djurförsäkringar överallt i Europa.:

Liberty Seguros PET är perfekt för hund- och kattägare som vill skydda sitt husdjur och eventuella kostnader.

Vid olycka eller sjukdom Liberty Seguros PET ger ditt husdjur den bästa veterinärvården. Vid dödsfall kommer de eventuella kostnader att täckas för att hjälpa dig under denna svåra händelse. Innehåller också t.ex. stöldskydd och juridisk rådgivning. Du kan välja bara ansvarsförsäkring också.

Du kan välja täckning för husdjursförsäkring, t ex enbart ansvarsförsäkring eller endast vårdskydd eller båda efter behov. Ansvarsförsäkring för en "ej klassad som farlig" hund är en del av vår hemförsäkring, så om du redan har en hemförsäkring behöver den inte läggas till husdjursförsäkringen.
Från och med den 29 september 2023 måste alla hundar ha en ansvarsförsäkring enligt lag.

Seguria S.L. 2024