Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR

Basic cover

 • Eld, rök, effekter, explosion och blixtnedslag.
 • Vandalism.
 • Elektriska skador.
 • Risker på grund av naturkatastrofer.
 • Översvämning.
 • Spill från automatiska installationer brandsläckare.
 • Skador på underjordiska ledningar.
 • Stöld, rån och skadestånd.
 • Estetisk restaurering av byggnaden och innehållet.
 • Kostnader avser materiella skador.
 • Rivning och skräp kostnader.
 • Brandbekämpningskostnader.
 • Mud kostnader för städning.
 • Fil restaurering.
 • Gemenskapsbistånd.
 • 24 timmar för fordringar.

Seguria S.L. 2024