Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Vi erbjuder båda operativ- och ansvarsförsäkringar för olika branscher som täcker:

 

- Fastighets- och egendomsskador

- Vandalism

- Rån och stölder

- Rättshjälp

- Avbrott av verksamheten

- Ansvarsförsäkring

 

Seguria S.L. 2024