Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

Företagsförsäkringar

  Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

  Försäkringstagare*

  CIF-/NIF-nummer*

  Adress*

  Postnummer och postkontor*

  Telefonnummer*

  E-post*

  Industri*

  Antal anställda*

  Värdet av maskiner och lösegendom (eur)*

  Byggår (uppskattning)*

  Lokalyta (m2)*

  Lokalen är hyrd eller egen?*

  Skydd:

  Säkerhetsdörrar med säkerhetslås.Fönstren med galler.Fönstren av säkerhetsglas (min. 6+6 mm).Säkerhetspersienner.Larmsystem kopplat till bevakningsföretag.

  Antal våningar i byggnaden*

  Kontonumret (IBAN) för autogiro

  Seguria S.L. 2024