Företagsförsäkringar

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Försäkringstagare*

CIF-/NIF-nummer*

Adress*

Postnummer och postkontor*

Telefonnummer*

E-post*

Industri*

Antal anställda*

Värdet av maskiner och lösegendom (eur)*

Byggår (uppskattning)*

Lokalyta (m2)*

Lokalen är hyrd eller egen?*

Skydd:
Säkerhetsdörrar med säkerhetslås.Fönstren med galler.Fönstren av säkerhetsglas (min. 6+6 mm).Säkerhetspersienner.Larmsystem kopplat till bevakningsföretag.

Antal våningar i byggnaden*

Kontonumret (IBAN) för autogiro

Seguria S.L. 2020