Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

Golfförsäkring

  Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

  Namn*

  NIE-nummer eller passnummer*

  Adress i Spanien*

  Postnummer och postkontor*

  Telefonnummer*

  E-post*

  Födelsedatum*

  Yrke*

  Golfutrustningsdescription och värde*

  Var lagrar du din golfutrustning normalt?*

  Har du några försäkringskrav under de senaste 3 åren?*

  Ge närmare uppgifter av kravet och värdet

  Är du medlem i en golfklubb? Vilken?

  Kontonumret (IBAN) för autogiro

  Seguria S.L. 2024