Golf försäkring

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Namn*

NIE-nummer eller passnummer*

Adress i Spanien*

Postnummer och postkontor*

Telefonnummer*

E-post*

Födelsedatum*

Yrke*

Golfutrustningsdescription och värde*

Var lagrar du din golfutrustning normalt?*

Har du några försäkringskrav under de senaste 3 åren?*

Ge närmare uppgifter av kravet och värdet

Är du medlem i en golfklubb? Vilken?

Kontonumret (IBAN) för autogiro

Seguria S.L. 2020