Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

HEMFÖRSÄKRING

Det är mycket viktigt att ditt hem och dess lösöre är försäkrade för det verkliga värdet för att täcka eventuella brand-, stöld-, vatten- och andra skador.

Hemförsäkring är den viktigaste frivilliga försäkringen och den rekommenderas för både egna och hyrda bostäder och hus.

Försäkring för hund som klassificeras som farlig

I de flesta spanska städer är vissa raser av hundar klassificerade som farliga och behövs vara försäkrade. I ett sådant fall kan vi lägga till ansvarsskyddet för hunden i din hemförsäkring.

Liberty PLUS- hemförsäkringen är en av de mest omfattande som täcker bl.a.:

• Vatten, eld och elektriska skador, skador orsakade av vädret - utan självrisk
• Skador orsakade av vandalism; Fönster, speglar och glas - utan självrisk
• Marmor granit och porslin - utan självrisk
• Lås- och nyckelkostnader (max. 600 eur)
• Rån:
- hemma: kontanter max. 300 eur, värdesaker 20% av värdet av lös egendom
- våldsam rån på gatan: kontant max. 300 eur, värdesaker max. 1 200 eur
• Elektroniska hushållsmaskiner (t.ex. keramikhäll) + valfritt försäkring för solpaneler
• Estetisk restaurering av byggnader och lösegendom max 3 000 eur / skador / år
• Skador på trädgårdsmöbler. (Max. 2 000 eur / skador / år)
• Ansvarsförsäkring (300 000 eur) och rättskydd (6,050 eur)
• Trädgårds inredning (max. 2 000 eur / skada / år)
• Förstörd mat under strömavbrottet osv. (max 300 EUR / skada / år)
• Rättshjälp

Seguria S.L. 2024