Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

LIVFÖRSÄKRING

LIBERTY VIDA- livförsäkring omfattar:

 

- Livförsäkring för det belopp du väljer

- Repatriering:

transport av avliden från Spanien till det valda utlandet (näraste internationella flygplats) och därifrån inom landet för högst 1000 euro

Resekostnad av ledsagare från Spanien till utlandet

 

Försäkringen kan tas upp till 69 år och täcker upp till 80 års ålder.

 

 

 

Seguria S.L. 2024