Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

 

täcker:

- olyckor hemma och utanför hemmet

- döds- och handikappersättning

 

 

Alternativ ytterligare täckning:

-trafikolyckor

-daglig ersättning för olyckor

Seguria S.L. 2024