Vakuutukset Espanjassa — Försäkringar i Spanien

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Vår sjukförsäkring erbjuder en hög hälsovårdsnivå i ledande kliniker och sjukhus utan långa väntetider (t.ex. Vithas Xanit och Quiron). I brådskande fall som kräver akut vård täcker försäkringen också i hela världen (exklusive krigsområden).

Alternativen är så kallade omfattande försäkringar och försäkringar som omfattar allmän sjukvård och tester som inte kräver anestesi eller sjukhusvistelse. Dessutom kan du välja en försäkring utan eller med serviceavgifter.

Försäkringstagarens ålder påverkar försäkringspriset. Om det finns flera försäkrade, ger vi familjerabatt.

 

Seguria S.L. 2024